De winnaars van de Innovatieprijs Sportaccommodaties 2022 van BSNC zijn: Grass2Grass, de Violette, Leer- en Sportpark De Langeleegte en een Multifunctionele ijsbaanconstructie. 

De winnaars presenteren zich op 26 april tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties voor een panel van drie deskundigen op het gebied van innovatie. De panelleden bepalen tijdens de pitches welke Innovaties een of meerdere vouchers ontvangen, te verzilveren bij de BSNC, Vereniging Sport en GemeentenNOC*NSF of Sportinnovator. 

Net als in 2021 zijn er meerdere winnaars. Jurylid en verenigingsmanager van de BSNC Hans Arends: ‘Wij leggen het accent op innovaties die klaar zijn voor de markt. Daarbij past dat de winnaars de gelegenheid krijgen om zich aan de markt te presenteren en dat we hen daarmee een extra zetje in de rug geven.’ Tijdens de pitches wordt de marktpotentie beoordeeld door een panel van deskundigen, dit is vergelijkbaar met het concept van de Dragons Den. 

Diversiteit
Volgens jurylid Bob Thomassen van NOC*NSF ‘is de jury blij met de diversiteit aan inzendingen en ook winnaars’. Grass2Grass en de Violette sluiten aan op het thema duurzaamheid. Grass2Grass is een volledig recyclebaar kunstgrassysteem. De Violette is een gps gestuurde onkruidverwijderaar voor autonome en mechanische onkruidbestrijding op sportvelden. De Multifunctionele ijsbaanconstructie is ontworpen vanwege de klimaatontwikkelingen en maakt het mogelijk om al bij geringe vorst op natuurijs te schaatsen. Bij Leer- en Sport De Lange Leegte ten slotte, is men erin geslaagd de verbinding te maken tussen hardware (gebouwen), software (sport- en beweegprogramma’s) en orgware (organisatie). 

Beoordelingscriteria
Het beoordelen van de inzendingen gebeurde op basis van de criteria: originaliteit en creativiteit, de aanleiding voor de innovatie, praktische meerwaarde en effectiviteit, promotie vakgebied, visie op marktpotentie en return on investment. Ook is er gekeken in hoeverre er sprake is van een concreet, gerealiseerd en duidelijk product, project of dienst. 

Belang van vernieuwing
De innovatieprijs is een gezamenlijk initiatief van de BSNC, Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF, Sportinnovator en de Vakbeurs Sportaccommodaties. De initiatiefnemers benadrukken met de prijs het belang van kennisdeling en promotie over vernieuwingen in de sportsector, gericht op de aanleg, het onderhoud en beheer en de exploitatie van sportvoorzieningen. Ook willen de initiatiefnemers de focus versterken op innovatie bij het bedrijfsleven, opdrachtgevers en gebruikers, de implementatie van innovaties stimuleren en het belang uitdragen van samenwerking in de branche om te kunnen innoveren.

Bron: www.fieldmanager.nl
Auteur: Wijnand Meijboom