Ondanks de zorg die door Milati Grass Machines BV aan de correcte invoer van de informatie en gegevens van de site besteed wordt, kan Milati Grass Machines BV niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten,onvolkomenheden in deze gegevens.

Bezoekers en/of gebruikers van www.milati.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Milati Grass Machines aangeboden informatie, artiekelen en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Alle informatie binnen de site milati.nl valt onder het auteursrecht. Het is daarom niet toegestaan deze gegevens zonder toestemming geheel of ten dele over te nemen en op andere wijze te publiceren.

Alle gebruikers van milati.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de hierboven genoemde voorwaarden.