Ook in Vlaanderen worden de regels omtrent het gebruik van pesticiden in het kader van onkruidbestrijding almaar strenger. Het is de bedoeling om op termijn te streven naar een bijna nulgebruik, wat een enorme impact heeft op het onderhoud van de sportterreinen in natuurgras.

Ook de stad Kortrijk stelt alles in het werk om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te ontmoedigen en zet volop in op meer biodiversiteit. Onder meer daarom besliste de stad om zich in te schrijven in de Green Deal Sportdomeinen in Vlaanderen.

Voor de sportdienst is het dus zaak om op zoek te gaan naar alternatieven om de sportvelden op een duurzame manier onkruidarm te houden. De voorbije jaren werden al aangepaste acties ondernomen om de graszode zo dicht mogelijk te houden om zo het onkruid minder kans te geven: aanpassen van het bemestingsregime, betere maaikwaliteit door het gebruik van maairobots, investeringen in beregeningsinstallaties. Dit alles heeft zeker een positieve impact, maar het is nog geen allesomvattende oplossing om de groei van het onkruid overal onder controle te houden en zo de speelkwaliteit van de terreinen te verhogen.

Daarom wordt naar extra oplossingen gezocht. Aangezien Kortrijk ook volop wil inzetten op innovatie ging men op zoek naar een manier om het bestrijden van onkruid via robotisering aan te pakken. Bij deze zoektocht kwam men uit bij de Violette onkruidverwijderaar. Er werd contact opgenomen met de firma Milati en een demonstratie opgezet. Gezien het goede verloop hiervan wil Kortrijk nu een test uitvoeren waarbij de werking en de resultaten van het gebruik van de Violette worden gemonitord.

Milati Grass Machines Violette onkruidverwijderaar Kortrijk

De Violette van de firma Natuition SRL is een innovatie op het gebied van autonoom en mechanische onkruidbestrijding op gras- en sportvelden. De machine lokaliseert via camera’s het onkruid en verwijdert het nauwkeurig op een mechanische manier op een innovatieve wijze in zijn geheel van blad tot en met wortel. De machine kan via de software en camera’s op dit moment een zestal onkruiden herkennen en verwijderen. Onder de reguliere wetgeving is autonoom en mechanisch onkruid verwijderen een ideale oplossing voor het onderhouden van sportvelden voor gemeentes, fieldmanagers en aannemers. Deze manier van onkruid verwijderen is duurzaam, omdat het blad en wortels van het onkruid worden verwijderd zonder chemicaliën te spuiten of te gebruiken.

De Violette wordt voor enkele maanden (februari – september 2022) gehuurd en ingezet op diverse sportterreinen in Kortrijk. Tijdens deze periode zal de impact van de machine op het aantal geregistreerde onkruiden in kaart gebracht worden. De terreinen worden in de lengte ingedeeld in zones, waarbij sommige zones bewerkt worden door de Violette, andere niet. In het rapport zal duidelijk gemaakt worden hoe sterk de aanwezigheid van het onkruid gereduceerd wordt en wordt ook een vergelijking gemaakt met de zones die niet onderhouden worden door de robot. Ook de praktische ervaringen omtrent de gebruiksvriendelijkheid van de Violette worden besproken. Dit alles wordt ondersteund door een uitgebreide reeks foto’s.

Op basis van de verkregen ervaringen zal Kortrijk later beslissen of er al dan niet overgegaan wordt tot de effectieve aankoop van de Violette onkruidverwijderaar. Ondertussen worden ook de nieuwe evoluties en opties bij de verdere ontwikkeling van de robot in de gaten gehouden.

Met dank aan Dieter Van Hamme | Coördinator cel beheer en exploitatie sportinfrastructuur voor de input van dit artikel


Lees hier meer over de Violette onkruidverwijderaar en het huren van een Violette.