Forumdiscussie met top van de Nederlandse greenkeepers en fieldmanagers: ‘Accepteren dat de natuur onvoorspelbaar is’

De voor de jaarlijkse awards genomineerde greenkeepers en fieldmanagers waren door de vakbladen Greenkeeper en Fieldmanager op donderdag 12 oktober uitgenodigd om naar De Utrechtse in Houten te komen voor een kennismakingsbijeenkomst. Dat gold ook voor de juryleden en sponsoren.

Na ontvangst met koffie en gebak, betrad het gezelschap van ruim dertig aanwezigen de zolderverdieping van het gebouw van golfbaan De Utrechtse (voorheen The Mondial) voor een groepsdiscussie.

Hoofdredacteur Hein van Iersel trapte af met de vraag of het mogelijk is om de speelbelasting van natuurgras te verhogen naar duizend uur, door op een mat te spelen die voor honderd procent uit veldbeemd bestaat. Met zoveel aanwezige graskennis in de zaal ontstond al snel een geanimeerde gedachtewisseling waarin veel bekende onderwerpen voorbijkwamen.

Volgens Erik Dolstra van DLF is het altijd noodzakelijk om een deel Engels raaigras te gebruiken om matten ook in de winterperiode goed te houden. Thimo de Nijs, fieldmanager bij RKC Waalwijk en genomineerd voor de nieuwe verkiezing Fieldmanager Student of the Year, benadrukte dat het in stadions nooit mag voorkomen dat het gras geel van kleur is. ‘Alles draait om het visuele. Dus strakke banen en een mooie kleur.’ Uittredend Greenkeeper of the Year Marco Blom vraagt zich af waarom er niet gewoon in de zomer gespeeld wordt tijdens het groeiseizoen, waardoor het onderhoud van sportvelden een stuk eenvoudiger zal zijn.

Budgetten
Al snel spitste de discussie over het onderhoud zich toe op beschikbare budgetten bij gemeenten en het feit dat kunstgras een gegarandeerd aantal speeluren heeft. Volgens Maarten van Heck van Jean Heybroek zijn er ook sportclubs die zelf willen en kunnen meebetalen aan onderhoud. Ed Kleinlugtebeld, genomineerd voor de titel Fieldmanager of the Year, stipte aan dat vrijwilligers heel belangrijk zijn om onderhoudstaken te doen, maar dat het ook zo is dat steeds minder mensen daar tijd voor hebben. Zelf maakt hij gebruik van drones om op tijd te kunnen zien of er een probleem in een sportveld ontstaat.

Er is te weinig jonge aanwas. Het vak moet sexy gemaakt worden, door bijvoorbeeld meer nadruk te leggen op het werken met data.

Arjen Spek – Milati

Jonge aanwas
Juryvoorzitter Pleun Lok stelde dat er veel geleerd kan worden van het onderhoud in stadionvelden, maar dat het een groot probleem is dat bij gemeenten steeds minder kennis aanwezig is en beslissingen vaak genomen worden door een hoofd inkoop of op basis van een advies van een adviesbureau. ‘Ze weten bij wijze van spreken niet eens hoe graszaad eruit ziet.’ Hij uitte zijn zorgen over de terugloop van het aantal vrijwilligers bij clubs en de geringe belangstelling bij jongeren voor het vak van fieldmanager of greenkeeper. ‘Er is te weinig jonge aanwas.’ Volgens Arjen Spek van Milati, moet het vak sexy gemaakt worden, door bijvoorbeeld meer nadruk te leggen op het werken met data.

Modderpoelen
De tijden dat doelgebieden veranderden in modderpoelen, ligt ver achter ons. Er zijn enorme stappen gemaakt in het onderhoud, maar tevens zijn de eisen ook steeds hoger geworden. Betaald voetbalclubs trekken alles uit de kast om hun veld op orde te krijgen. Het geven van veel meststoffen is daar dan ook geen punt van discussie. NGA-voorzitter Jannes Landkroon weet over deze stikstofgift nog op te merken dat in de publieke discussie het toedienen van mest bijna gelijk staat aan niet-duurzaam beheren. Volgens Landkroon is dat een simplistische redenering.

Het duurzaamheidsaspect doet daarmee zijn intrede in de discussie. Jurylid Marjo Hoek van de gemeente Amsterdam benadrukt het belang van een goed bodemleven en het positieve effect daarvan op de biodiversiteit. Peter Bartels van sponsor DLF opperde om ook in het bestek eisen te stellen aan de bodemopbouw. Op golfbanen wordt duidelijk omschreven hoe de greens opgebouwd moeten worden, maar bij sportvelden ligt dat niet vast.

Sommigen concludeerden dat alle onderwerpen die deze middag de revue passeren, al decennialang steeds weer terugkomen. ‘Eigenlijk zijn we weer terug bij af en is de ouderwetse cultuurtechniek nog steeds van belang.’ Jannes Landkroon, voorzitter van de jury die de beste greenkeeper kiest, vroeg zich hardop af of er niet beter geluisterd dient te worden naar de eindgebruiker. ‘Wij kijken allemaal met een professionele blik en vinden elk onkruid ongewenst, maar geldt dat ook voor de sporter?’ In de golfwereld bestaan al apps waarmee spelers hun waardering kunnen aangeven voor een golfbaan. Wellicht is het een idee dat de KNVB een dergelijk app ontwikkelt, waarin voetballers de velden kunnen beoordelen, was een suggestie in de zaal.

Green Gala
Jurylid Toine Hattink van HAS Green Academy concludeerde dat we moeten accepteren dat de natuur onvoorspelbaar is en het onderhoud van sportvelden enorm complex. ‘Dit betekent dan natuurlijk ook dat je moet leren omgaan met twee slechte jaren.’ Met die wetenschap werd de discussie gestopt en begaven de aanwezigen zich naar de bar in afwachting van de afsluitende barbecue. Dat informele samenzijn was alvast een mooi voorproefje van het komende Green Gala waarop de nieuwe winnaars bekendgemaakt zullen worden.

Wil je weten wat Milati kan betekenen om uw natuurgrasveld langer bespeelbaar te maken? Laten we een bakje koffie drinken! Laat uw gegevens achter, dan maken we een afspraak!